Spring naar hoofd-inhoud

Schooltijden

Maandag, dinsdag, donderdag:   Groep 1 t/m 8 van 8.30-14.30 uur.
Woensdag:   Groep 1 t/m 8 van 8.30-12.00 uur
Vrijdag:   Groep 1 t/m 8 van 08.30-14.00 uur.

De ochtendpauze is elke dag van 10.00 - 10.15 uur voor groep 6 t/m 8, van 10.15 - 10.30 uur voor groep 3 t/m 5 en van 9.30-9.45 uur voor groep 1 en 2.
's Morgens om 8.15 uur is het toegangshek open en vanaf  8.15 uur is er toezicht voor de kinderen van groep 3 t/m 8 op het schoolplein aan de voorzijde. Voor kinderen van groep 1 en 2 kan tussen 8.15 en 8.30 uur in overleg met de leerkracht of directeur toezicht worden geregeld.
In de middagpauze is het toegangshek van de school gesloten van 12.00 uur tot 12.45 uur.
Overblijvers blijven in school of op de speelplaats, steeds onder toezicht van een van de overblijfmedewerkers.